UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2022

 

CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2022-2023) 

Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2022-2023, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea Perioada
Depunerea dosarelor 10 octombrie 2022 – 14 octombrie 2022 (inclusiv)
Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

15 octombrie 2022

În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, Școala Doctorală Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va organiza Turul II al Concursului de admitere. Perioada de desfășurare a Turului II va fi anunțată în timp util.

 

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348; 069771746

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE 

            Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, care va include următoarele acte:

  1. Cererea de înscriere
  2. CV-ul candidatului
  3. Scrisoare de motivare care va cuprinde tema pentru care optează candidatul (vezi Lista granturilor) și o schiță de plan de cercetare pentru teza de doctorat (maximum 1 pagină)
  4. Diploma de studii superioare și suplimentul cu notele obținute (plus copiile legalizate la notar)
  5. Numele profesorului ales în calitate de conducător științific
  6. 3 fotografii format 3×4

LISTA GRANTURILOR

Nrcrt Domeniu științific Program de doctorat Nume, prenume conducător de doctorat Titlu proiect

Școală Doctorală Filologie

1. 6. Științe umaniste 622.01.

Literatură română

Leahu Nicolae Dramaturgia lui Dumitru Crudu
2. 6. Științe umaniste 621.01.

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

(Limba română)

Popa Gheorghe Locuțiunea, frazeologismul și cuvântul compus: asemănări și deosebiri

 

 

 

 

3. 6. Științe umaniste 621.01.

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

(Limba română)

Novac Adela Câmpul lexico-semantic religios (în creaţia lui Vasile Voiculescu)
4. 6. Științe umaniste 621.04.

Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

 (Limba română)

Chira Oxana Evoluția terminologiei vinicole în limba română

 

5. 6. Științe umaniste 621.06.

Teoria textului; analiza discursului;                            stilistică

(Limba română)

Răciula Lilia Resursele stilistico – poetice ale grafismului în textul literar românesc

 

Distribuie acest articol