UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE
Școala Doctorală Filologie
3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova
Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com

ANUNȚ

În data de 29 iunie 2024 își va desfășura lucrările Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE din USARB (ediția a XII-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul II al anului de studii 2023-2024.

Temele comunicărilor și rezumatele în română și engleză, 30 de rânduri (1 pagină A4), coordonate cu conducătorul științific, vor fi expediate pe adresa ȘDF (doctoratfilologie@gmail.com) până la ora 18.00 a zilei de 31 mai 2024.

Participarea doctoranzilor (inclusiv a celor aflați în perioada de grație) este obligatorie.

Textele integrale ale comunicărilor urmează a fi expediate în format electronic, pe aceeași adresă, până la 6 iunie 2024.

Colocviul își va desfășura lucrările în regim de contact direct.

Comitetul de organizare

Distribuie acest articol