Instruiri în domeniul Științelor educației „Didactica limbilor străine”- EPICoM

În cadrul realizării Proiectului Învățământul Superior din Moldova (PÎSM), implementat de Ministerul Educației și Cercetării, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM).

În perioada 15 – 19 aprilie 2024, în cadrul subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) din cadrul PÎSM, în USARB au avut loc instruiri în domeniul „Didactica limbilor străine”.

Doamna Dana-Anca Cehan, prof. univ., dr. hab., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, și-a propus drept scop al instruirii consolidarea competențelor cadrelor didactice universitare privind aplicarea inovaților în didactica limbilor străine. Subiectele abordate au vizat:

 • principiile „din spatele” planului de lecție.
 • aplicațiile didactice ale principiilor.
 • aplicațiile didactice ale principiilor.
 • opțiuni metodologice
 • categorii de întrebări/ tipuri de întrebări
 • planul de lecție (itinerariul)

Activitățile de urmărire (follow-up) au implicat participanții în activități interactive, soluționare de sarcini aplicative:

 • analiza unui plan de lecție dat și, ca listă de verificare, utilizarea celor opt principii pentru a determina care din ele au susținut diverse activități;
 • împărtășirea perspectivelor și discutarea lor;
 • analiza unui plan de lecție și aplicarea a șase linii directoare pentru evaluare, împărtășirea și dezbaterea concluziilor cu ceilalți participanți;
 • dezvălurea beneficiilor grupurilor mici interactive pentru realizarea celor opt principii;
 • observarea, într-un plan de lecție, a tipurilor de întrebări pe care le pune profesorul, identificarea și analiza întrebărilor adresate de profesor de către formabili cu stabilirea eficienței acestora;
 • împărtășirea și discutarea perspectivelor;
 • transformarea unui exemplu de plan de lecție în „note de lecție” cu caracter aplicativ;
 • transformarea unui exemplu de plan integral de lecție în „note de predare” ș.a.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 011 – Ştiinţe ale educaţiei.

Crearea unui mediu formativ în cadrul USARB, care ar reprezenta Școala Viitorului, ar asigura inițierea, formarea și ajustarea competențelor pedagogice ale viitorilor absolvenți și actualilor profesori, în corespundere cu cerințele moderne privind utilizarea tehnologiilor educaționale moderne, valorificarea oportunităților oferite de tehnologiile informaționale și comunicaționale și soft-urile educaționale de ultimă oră, prin crearea și dotarea cu echipament a 15 laboratoare didactice, centre  educaționale și de simulare, săli, studiouri, care ar reprezenta Școala Viitorului în care se formează pedagogi inovativi.

Subproiectul EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

 • Crearea de medii de învățare deschise, flexibile și inspiraționale cu abordări interdisciplinare și inovative;
 • Echiparea spațiilor universitare conform standardelor instituțiilor de învățământ preuniversitar;
 • Racordarea formării cadrelor didactice la cerințele pieței muncii;
 • Crearea condițiilor ergonomice pentru consultații metodice specialiștilor din domeniul educațional;
 • Extinderea parteneriatelor cu agenții educaționali din comunitate și de peste hotare;
 • Promovarea profesiunii didactice pentru acoperirea ofertei pieței muncii.

Formarea a avut loc în cadrul subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) din Proiectul Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, în cadrul căruia Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subfinanțare.

Manager subproiect: Valentina Prițcan      valentina.pritcan@gmail.com

Mai multe detalii despre EPICoM: https://usarb.md/epicom/

Distribuie acest articol