Conferința științifică cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, din 7 octombrie 2022

În data de 7 octombrie 2022, și-a ținut lucrările Conferința științifică cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  ediţia a XI-a, organizată de către Secția Știință a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (în parteneriat cu facultățile USARB). Conferința este inclusă în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2022 și a fost organizată online (videoconferință, aplicația Google Meet), cu prezentarea  a  circa 143 comunicări din 4 țări (Republica Moldova, România, Ucraina, Federația Rusă)

Sesiunea de deschidere solemnă a lucrărilor Conferinței științifice cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  ediţia a XI-a, a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuțiunea de deschidere a fost rostită de către doamna prim prorector pentru activitate didactică Lidia PĂDUREAC, dr.,  conf. univ.

Mesaje de salut și apreciere a comunității științifice a USARB au fost rostite și de către Ludmila BRANIȘTE, dr., conf. univ., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Andrei POPA, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Adrian ȘIMON, dr., conf. univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, România, Veronica POZNEACOVA, specialist Departamentul Relații Internaționale, Oficiul Proiecte și Granturi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău. Doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale a adresat mesaje de gratitudine înalților invitați pentru prestație și parteneriat sustenabil a USARB cu instituțiile care le reprezintă.

Comunicările în plen au fost susținute de către:

 • Valeriu CABAC, dr., prof. univ., Competențele-cheie și transdisciplinaritatea
 • Tatiana BULARGA, dr., conf. univ., Provocarea implementării de noi opțiuni acționale în educația artistică

  Lucrările conferinței s-au susținut în 7 secțiuni (14 ateliere) cu următoarele direcții tematice:

 • Ştiinţe filologice;
 • Ştiinţe reale, economice şi ale mediului;
 • Ştiinţele educaţiei, psihologie şi arte;
 • Știinţe juridice şi sociale;
 • Colegiul pedagogic: generator de competențe pentru prezent și viitor;
 • Rețeaua Cafenelelor SMART: generator de competențe antreprenoriale pentru prezent și viitor;
 • Biblioteconomie şi ştiinţele informării „Biblioteca – mediu informaţional relevant în instruire şi cercetare”

În cadrul sesiunii de închidere a lucrărilor Conferinței s-a făcut sumarul activităților realizate, s-a prezentat rezumatul comunicărilor de către:

 • Lilia TRINCA,, conf. univ., decanul Facultăţii de Litere
 • Ina CIOBANU, dr. conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 • Tatiana ȘOVA,, conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 • Vitalie RUSU, , conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
 • Anatol MORARU, director, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
 • Valentina PRIȚCAN, , conf. univ., coordonator instituțional al proiectului SMART
 • Aculina MIHALUȚĂ, director-adjunct al Bibliotecii Științifice USARB, categorie de calificare superioară

Participanții la Conferință au enunțat mesaje de gratitudine pentru excelenta organizare a forului științific, au apreciat ținuta înaltă a comunicărilor științifice, punctualitatea participanților.

Administrația USARB a felicitat participanții la Conferință, menționând prestația științifică deosebită, a mulțumit moderatorilor și organizatorilor.

Comitetul ştiinţific al Conferinței științifice cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  ediţia a X-a:

Președinte:

 • Natalia GAȘIȚOI, , conf. univ., Rector

Membri:

 • Valentina PRIȚCAN,, conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 • Lilia TRINCA, , conf. univ., decanul Facultăţii de Litere
 • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 • Tatiana ȘOVA,, conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 • Vitalie RUSU, , conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
 • Aculina MIHALUȚĂ, director-adjunct al Bibliotecii Științifice USARB, categorie de calificare superioară

Comitetul de organizare al Conferinței:

Președintele comitetului de organizare:

 • Valentina PRIȚCAN,, conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Membri:

 • Lilia TRINCA,, conf. univ., Facultatea de Litere
 • Ina CIOBANU,, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului
 • Tatiana ȘOVA,, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 • Vitalie RUSU,, conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 • Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință
 • Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință
 • Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

Programul conferinței poate fi vizualizat aici

 

Distribuie acest articol