CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA LA ACQUIS-UL UNIUNII EUROPENE DIN PERSPECTIVA PROCESULUI INTEGRAȚIONIST: REALIZĂRI ȘI DEZIDERATE

 

INVITAȚIE

Catedra de drept a Facultății de Drept și Științe sociale organizează, în data de 16 mai 2024, în format mixt, Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA LA ACQUIS-UL UNIUNII EUROPENE DIN PERSPECTIVA PROCESULUI INTEGRAȚIONIST: REALIZĂRI ȘI DEZIDERATE, manifestare științifică inclusă în Registrul național al manifestărilor științifice planificate pentru anul 2024.

Obiectivul conferinței este de a oferi o platformă de discuții științifico-practice pentru mediul academic, cercetătorii științifici, practicienii dedicați misiunii de edificare a statului de drept și de consolidare a sectorul justiției.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai mediului academic, practicieni, doctoranzi, masteranzi, reprezentanți ai autorităților publice și a organizațiilor nonguvernamentale, care direct sau tangențial manifestă interes profesional pentru domeniul de referință.

Limbile de lucru: româna, engleza, rusa (sau o altă limbă de circulaţie internaţională)

Termene de referință:

  • 05 mai 2024 – expedierea Fișei de înregistrare pe linkul aici
  • 12 mai 2024 – expedierea programului conferinței către participanți și a linkului de acces.
  • 30 mai 2024 – recepționarea lucrărilor conferinței, întocmite conform normelor de redactare (aici) pe adresa de e-mail: drept@usarb.md

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-o culegere separată, iar publicarea articolelor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate şi onorarea termenului-limită de expediere a acestora.

Suntem siguri că Prezenţa Dvs. la această manifestare va crea un mediu favorabil cu caracter interdisciplinar pentru dezbaterea problemelor teoretico-practice din domeniul juridic și va contribui la consolidarea relațiilor de colaborare dintre mediul academic și exponenții domeniilor practice.

Date de contact: e-mail catedra.drept@usarb.md, tel. (+373) 231-52374.

Persoana de contact: JANU Natalia, natalia.janu@usarb.md

Invitație Ru

Invitatie En

Distribuie acest articol