UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE

Școala Doctorală Filologie

3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova

Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com

 

ANUNȚ 

În data de 25 iunie 2022 își va desfășura lucrările Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE din USARB (ediția a VIII-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul II al anului de studii 2021-2022.

Temele comunicărilor și rezumatele în română și engleză, maximum 15 rânduri, coordonate cu conducătorul științific, vor fi expediate pe adresa ȘDF (doctoratfilologie@gmail.com) până la ora 18.00 a zilei de 29 mai 2022.

Participarea doctoranzilor este obligatorie. Invităm să participe și doctoranzii aflați în perioada de grație.

Textele integrale ale comunicărilor urmează a fi depuse în format electronic (pe aceeași adresă) până la 5 iunie 2022 cu mențiunea: Versiunea definitivă a comunicării la ediția a VIII a Colocviului ȘDF.

 

Comitetul de organizare

 

Distribuie acest articol