CONCURSUL DE ADMITERE 2021. CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE CONCURSUL DE ADMITERE 2021 CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2021-2022) Turul II  Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2021-2022, pentru toate…

Citește mai mult

Anunţ cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE Școala Doctorală Filologie 3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com ANUNȚ Școala Doctorală Filologie anunță vacantarea unui post de conducător de doctorat la Specialitatea 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (Limba română). Concursul pentru ocuparea locului vacant este…

Citește mai mult

RETORICA FICȚIUNII ȘI A AUTENTICITĂȚII ÎN MEMORIALISTICA DETENȚIEI (ALEXEI MARINAT)

ANUNŢ Școala Doctorală Filologie anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: RETORICA FICȚIUNII ȘI A AUTENTICITĂȚII ÎN MEMORIALISTICA DETENȚIEI (ALEXEI MARINAT) elaborată de către studenta-doctorandă MELNIC Svetlana Program de doctorat 622.01 Literatură română Conducător de doctorat:  VRABIE Diana, dr., conf. univ. Data susținerii:  03 decembrie 2021 Ora: 12.00 Susținerea publică va avea loc în…

Citește mai mult

CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2021-2022)

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE CONCURSUL DE ADMITERE 2021   CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2021-2022) Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2021-2022, pentru toate formele…

Citește mai mult

Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE (ediția a VI-a)

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE               În data de 3 iulie 2021, își va desfășura lucrările (on-line) Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE (ediția a VI-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul II al anului de studii 2020-2021.…

Citește mai mult

Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE               În data de 19 decembrie 2020, își va desfășura lucrările (online) Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE (ediția a V-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul I al anului de studii 2020-2021.…

Citește mai mult

CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2020-2021) Turul II

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE CONCURSUL DE ADMITERE 2020   CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2020-2021) Turul II Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2020-2021, pentru toate…

Citește mai mult