UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE

Școala Doctorală Filologie

3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova

Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com

 ANUNȚ

În data de 15 ianuarie 2022 își va desfășura lucrările Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE din USARB (ediția a VII-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul I al anului de studii 2021-2022.

Temele comunicărilor și rezumatele în română și engleză, maximum 15 rânduri, coordonate cu conducătorul științific, vor fi expediate pe adresa ȘDF (doctoratfilologie@gmail.com) până la ora 18.00 a zilei de 27 decembrie 2021.

Participarea doctoranzilor este obligatorie.

Textele integrale ale comunicărilor urmează a fi depuse în format electronic până la sfârșitul sesiunii.

Forma de organizare a Colocviului va fi anunțat suplimentar.

 

Comitetul de organizare

Distribuie acest articol