UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE

Școala Doctorală Filologie

3121, Str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova

Tel: +373023152348, e-mail: doctoratfilologie@gmail.com

ANUNȚ

Școala Doctorală Filologie anunță vacantarea unui post de conducător de doctorat la Specialitatea 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (Limba română).

Concursul pentru ocuparea locului vacant este anunțat pentru perioada 3 noiembrie –  3 decembrie 2021. Rezultatele concursului vor fi anunțate în 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Pretendenții vor depune dosarele la sediul Școlii Doctorale Filologie (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Blocul 3, biroul 351, între orele 9.00 – 16.30).

Dosarul va conține:

  1. CV-ul Candidatului.
  2. Decizia cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat.
  3. Lista bibliografică a candidatului (format ANACEC).
  4. O propunere de proiect (1 pagină A4) pentru obținerea unui grant doctoral la specialitatea respectivă.
Distribuie acest articol