UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

 

            În data de 19 decembrie 2020, își va desfășura lucrările (online) Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE (ediția a V-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul I al anului de studii 2020-2021.

            Temele comunicărilor (coordonate cu conducătorul științific) vor fi expediate pe adresa ȘDF (doctoratfilologie@gmail.com) pînă la ora 18.00 a zilei de 22 noiembrie 2020.

            Textele integrale ale comunicărilor urmează a fi depuse în format electronic pînă la 20 ianuarie 2021.

Link-ul de conexiune (Google Meet) la ședința Colocviului va fi anunțat suplimentar.

 

Comitetul de organizare

Distribuie acest articol