UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

 

            În data de 3 iulie 2021, își va desfășura lucrările (on-line) Colocviul științific semestrial al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE (ediția a VI-a), în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în semestrul II al anului de studii 2020-2021.

            Temele comunicărilor și rezumatele (coordonate cu conducătorul științific) vor fi expediate pe adresa ȘDF (doctoratfilologie@gmail.com) pînă la ora 18.00 a zilei de 31 mai 2021.

            Textele integrale ale comunicărilor urmează a fi depuse în format electronic pînă la 30 iunie 2021.

Link-ul de conexiune (Google Meet) pentru ședința Colocviului va fi anunțat suplimentar.

 

Comitetul de organizare

Distribuie acest articol