Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante:

 

Decan la Facultatea de:

Drept și Științe Sociale  – 1 unitate;

Științe ale Educației, Psihologie și Arte – 1 unitate

 

Șef de catedră la Catedra de:

Științe ale educației – 0,7 unitate;

Psihologie – 0,25 unitate;

Arte și educație artistică – 0,4 unitate;

Filologie engleză și germană – 0,7 unitate;

Matematică și informatică – 0,55 unitate;

Științe socioumane și asistență socială – 0,35 unitate.

Termenul de depunere a dosarului 

– o lună din data publicării avizului

 în ziarul „Făclia” (nr.17 din 30 aprilie 2021)

 

Adresa noastră:

mun. Bălţi, str. Puşkin 38,

tel.: (231) 5-24-30; 5-23-44

Distribuie acest articol