UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2021

CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2021-2022)

Turul II

 Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2021-2022, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea Perioada
Depunerea dosarelor 08 noiembrie 2021 – 12 noiembrie 2021 (inclusiv)
Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

13 noiembrie 2021

LOCURI VACANTE

Nrd/o Domeniu științific Program de doctorat Nume, prenume conducător de doctorat Titlu proiect
Școală Doctorală Filologie
1. 6. Științe umaniste 622.01.

Literatură română

Bantoș Ana Universul rural în lirica basarabeană contemporană
2. 6. Științe umaniste 621.01.

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

(Limba română)

Trinca Lilia Stereotipuri etnice în arealul lingvistic
3. 6. Științe umaniste 622.01.

Literatură română

Abramciuc Maria Proza lui Vasile Vasilache: un studiu monografic

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348; 069771746

Distribuie acest articol