ANUNŢ

Școala Doctorală Filologie anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

RETORICA FICȚIUNII ȘI A AUTENTICITĂȚII ÎN MEMORIALISTICA DETENȚIEI (ALEXEI MARINAT)

elaborată de către studenta-doctorandă

MELNIC Svetlana

Program de doctorat 622.01 Literatură română

Conducător de doctorat:  VRABIE Diana, dr., conf. univ.

Data susținerii:  03 decembrie 2021

Ora: 12.00

Susținerea publică va avea loc în incinta

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în Sala Senatului, Corp 1

str. A. Pușkin 38, Bălți, Republica Moldova

Informații de participare prin Google Meet: aici

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., 01 – președintele Comisiei de doctorat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
  2. Antonio-Mihail PATRAȘ, profesor – referent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România;
  3. Iulian BOLDEA, profesor – referent, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România;
  4. Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ., 622.03 – referent, Universitatea de Stat din Moldova;
  5. Diana VRABIE, conf. univ., 622.01 – conducător de doctorat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Știinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca Știinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USARB  (www.usarb.md)

CV-ul Candidatului

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Avizele/ comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Școlii Doctorale Filologie: doctoratfilologie@gmail.com

Distribuie acest articol