Prima reuniune de monitorizare a proiectului QFORTE

În data de 29 octombrie 2021 a avut loc prima reuniune virtuală de monitorizare a proiectului Erasmus+  proiectului QFORTE Erasmus+, susținut de Comisia Europeană –  Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), organizată de Oficiul Național Erasmus+. Ședința virtuală a fost deschisă de către doamna Claudia MELINTE, coordonator al Echipei ERASMUS+. Oficiul național Erasmus+ a fost reprezentat la ședință și de către Cristina GHERMAN, administrator și Olga GHILCA, ofițer pentru comunicare.

La eveniment au participat reprezentanților a șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, parte a proiectului QFORTE: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul (US Cahul), Universitatea de Stat din Comrat (US Comrat), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), Universitatea de Studii Politice și Economice Europene (USPEE), reprezentanți ai ANACEC și MEC.

Mesajul de salut şi agenda evenimentului au fost prezentate de coordonatoarea de proiect, doamna dr. Nadejda VELIŞCO. A fost prezentat sumarul activităților realizate de consorțiu, s-au punctat provocările conditionate de criza pandemică şi acțiunile realizate pentru a le depăși.

Liderii de pachete de lucru, partenerii proiectului au prezentat activitățile realizate de la debutul proiectului. A fost înalt apreciat efortul coordonatorului de proiect, a echipei și al liderilor de pachete de lucru. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului QFORTE.

Rolul de instituție coordonatoare a proiectului este deținut de USM.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE pot fi găsite pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/    și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol