Beneficiarii programului „Leadership si management” au primit certificatele de confirmare a formării profesionale continue

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 19 decembrie 2023, a avut loc festivitatea de înmânare a certificatelor eliberate de CTICE, care confirmă formarea profesională continuă a persoanelor cu funcții de conducere din USARB, beneficiari ai programului de perfecționare „Leadership si management”, proiectul MHELM.

La eveniment au participat Larisa BUGAIAN, coordonator de proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei și Ceslav CIOBANU, profesor de economie, coordonator Programe economice, Ambasador, Colegiul de Inginerie și Tehnologie, Universitatea de Stat din Virginia (SUA), Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale.

Certificatele au fost înmânate managerilor și liderilor din USARB, după cum urmează (se păstrează funcția deținută în perioada instruirilor):

Grup 3:

 • Aurelia BEȚIVU, dr., conf. univ., șefa Catedrei de Științe ale Educației;
 • Tatiana PANCO, șefa Departamentului de Management al calității;
 • Stela PRIPA, director, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic, USARB;
 • Lina MIHALUȚA, director, Biblioteca Științifică a USARB
 • Valentina PILAT, șefă arhivei USARB;
 • Dorin GUZGAN, asist. univ., specialist securitate și sănătate în muncă în cadrul Biroului securitate și protecția muncii.

     

Grup 4:

 • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decan, Facultatea de Drept și Științe sociale;
 • Ina ODINOKAIA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de drept;
 • Cătălina CIORICI, prodecană, Facultatea de Drept și Științe sociale;
 • Veronica RUSOV, prodecană, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;
 • Lucia BALANICI, prodecană, Facultatea de Litere;
 • Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., șeful Catedrei de Științe ale Naturii și Agroecologie;
 • Dumitru DUMITRAȘCU, dr., lect. univ., jurist;
 • Valeria BORȘ, șefa Centrului de Formare Profesională Continuă.

În cadrul evenimentului festiv s-a scos în evidență colaborarea UTM-USARB și s-au prezentat alte 3 proiecte implementate în cadrul parteneriatului respectiv:

 • Exchange Speaker Program: VSU-TUM with participation of other universities”, finanțat de Ambasada SUA la Chișinău
 • NEEDEDU4.0 – Enhancing Mechanical Engineering Education in Moldova for Industry 4.0
 • DIGITRANS – Digital transformation of HEIs education process in Ukraine and Moldova for sustainable engagement with enterprises

Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+:

 • Domeniul de formare: Formare profesională continuă
 • Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”
 • Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite
 • Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat
 • Limba de instruire: română
 • Forma de organizare: învățământ cu frecvență

Instruirile în cadrul acestui program sunt realizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului MHELM și implementării cu succes a priorității naționale a Republicii Moldova: „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

Munca conștiincioasă, atitudinea responsabilă și  eforturile comune ale Consorțiului Universitar MHELM, au fost confirmate de conducerea ANACEC. În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis în data de 07.07.2023 acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programului de formare profesională continua Leadership și Management

Proiectul vine ca suport în continuarea reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și fortificării guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

Distribuie acest articol