Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin, nr. 38, MD-3100), în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitătii (Ed. 2 / Rev. 0 din 17.05.2023) și Hotărârii Senatului USARB nr. 5/11 din 21.12.2023, organizează procesul de alegere a unui membru în Senatul USARB din rândul personalului științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, conform graficului aprobat în ședința Comisiei Electorale USARB (p.-v. nr. 12 din 15.01.2024).

Graficul desfășurării procesului de alegeri a unui membru în Senatul USARB din rândul personalului științifico-didactic și științific din cadrul Facultății DȘS

Adunarea generală a electorilor Data desfășurării procesului de alegeri Ora desfășurării procesului de alegeri Locul desfășurării procesului de alegeri Membrii Comisiei Electorale responsabili

Personalul științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de DȘS

22.01.2024 13-00 Bl. V, aula 558 Ojegov Alexandr

 

Distribuie acest articol