O nouă generație de absolvenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

În data de 22 februarie 2024, la USARB s-a desfășurat Ceremonia de absolvire și de înmânare a diplomelor de studii superioare de master, Promoția 2024, 90 de credite ECTS

A devenit deja o tradiție ca Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți să î-și etaleaze studenții absolvenți într-o manifestație publică, cu prezența rudelor și a prietenilor acestora.

Tradițional, festivitatea a fost deschisă cu un discurs al rectorei USARB, Natalia Gașițoi, în care a spus: „Indiferent de domeniul în care activați sau în care veți activa să fiți mereu onești, să fiți mereu atenți cu cei cu care interacționați și destinele cărora le veți influența. Acesta este specificul unui profesor, psiholog, jurist sau economist.”

Cadrele didactice și conducerea facultăților i-au felicitat pe absolvenți, îndemnându-i să pună la baza carierei lor cunoștințele dobândite la facultate, să fie dedicați, perseverenți și corecți în meseriile pe care urmează să le îmbrățișeze.

Diplomele de studii au fost înmânate absolvenților de către decanii celor patru facultăți din cadrul universității.

Astfel, în anul curent, cei aproape 150 de studenți au absolvit progamele de Master, după cum urmează:

Facultatea de Litere:

Didactica limbii engleze;

Didactica limbii francize;

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română);

Didactica limbii și literaturii ruse.

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului:

Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto;

Didactica biologiei;

Didactica matematicii.

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte:

Managementul educației incluzive;

Managementul educației timpurii;

Managementul educațional (rus);

Managementul educațional (ro).

Facultatea de Drept și Științe Sociale:

Științe penale, criminologie și criminalistică;

Relații de muncă și managementul resurselor umane.

În acest an, 16 absolvenți cu cele mai bune reușite la învățătură au primit diplome de excelență din partea Universității, în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru rezultatele academice obținute.

Emoționați și în acealași timp mândri de reușitele lor, absolvenții au mulțumit corpului didactic, conducerii facultății și a universității pentru oportunitățile de studii și dezvoltare personală de care s-au bucurat la USARB.

Distribuie acest articol