CONFERINȚA ŞTIINŢIFICĂ A  STUDENȚILOR

INTERUNIVERSITARIA, EDIŢIA A XX-a

Programul Conferinței aici

În data de 18 aprilie 2024, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) organizează Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XX-a.

Sunt invitaţi să participe studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă și  studenţii de la ciclul II, studii superioare de masterat.

Materialele Conferinței, care corespund cerințelor, vor fi publicate. Articolele pot fi redactate în limbile: română, franceză, engleză, germană, rusă, ucraineană, spaniolă.

Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă include în program, rugăm să completați FIȘA DE ÎNREGISTRARE.

Participanții vor prezenta la Secția Știință a USARB variantă electronică a articolelor (conferinte.usarb@gmail.com) și formatul scriptic, cu semnătura coordonatorului științific.

Termen-limită pentru înregistrare și expediere a articolelor:  7 aprilie 2024.

Normele de redactare a materialelor pot fi accesate AICI.

Conferința îşi va desfăşura lucrările în format mixt.

Comitetul Organizatoric

 

 

Distribuie acest articol