Universitatea din Valencia a găzduit vizita de studiu a reprezentanților consorțiului proiectului UPGRADE

Universitatea din Valencia, Spania, a găzduit vizita de studiu realizată de reprezentanții consorțiului  proiectului “Enhancing Graduates’ Employability Tracking in Moldova” (UPGRADE), din cadrul programului european Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană. Evenimentul a avut loc în perioada 4-8 martie 2024.

Vizita de studiu a inclus prezentari de bune practici și experiențe de urmărire a angajabilității absolvenților, participarea la evenimente de prezentare a oportunităților de angajare pentru studenți etc.

Programul vizitei de studiu a acoperit mai multe subiecte relevante pentru IÎS:

  • Privire de ansamblu asupra serviciilor și resurselor Universității de València orientate spre inserția absolvenților pe piața muncii;
  • Prezentarea fundației ADEIT. Atribuții dezvoltate de fundația ADEIT pentru a crea legături între companii și universitate.
  • Prezentarea Alianței FORTHEM, care reunește o nouă generație de minți creative capabile să coopereze peste limbi, granițe și discipline, pentru a aborda provocările societale și deficitul de competențe cu care se confruntă Europa. FORTHEM este o rețea de nouă universități publice multidisciplinare de cercetare cu o puternică ancorare regională în Finlanda, Franța, Germania, Italia, Letonia, Norvegia, Polonia, România și Spania. Alianță (link).
  • Prezentarea SAP: analiza statistică a absolvenților de facultate.
  • Prezentarea UV Ocupació: servicii de orientare pentru angajare.
  • Vizită la Școala de Inginerie. Stabilirea colaborărilor între facultăți și companii.
  • Servicii de carieră din partea guvernului regional.
  • Eveniment de prezentare a oportunităților de afaceri pentru noii studenți.
  • Descrierea parcului științific al Universității de València.
  • Activități de antreprenoriat organizate de unitatea ‘UV-Empren’, unitate specifică care suportă noi proiecte de afaceri și idei de la studenți.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Aurelia BEȚIVU, dr., conf. univ., șefa catedrei de Ştiinţe ale educaţiei, Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., Catedra de filologie engleză și germană, Victor GRIGOR, șeful Secției pentru educație, cultură și viață studențească și al Centrului de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii, USARB.

Coordonator al proiectului UPGRADE este doamna dr. Olesea SIRBU, prorectoră pentru Relații internaționale și Proiecte europene, ASEM, coordonator instituțional (USARB) – Valentina PRIȚCAN, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ.

Obiectivul principal al proiectului UPGRADE este de a consolida monitorizarea capacității de angajabilitate a absolvenților de instituții de învățământ superior din Moldova. Proiectul UPGRADE are în vedere elaborarea primului studiu pilot de angajare a absolvenților și realizarea primului raport privind capacitatea de angajare a absolvenților.

 

 

Distribuie acest articol