UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI,

CATEDRA DE ȘTIINȚE FIZICE ȘI INGINEREȘTI

organizează 

Concursul  la fizică  „În memoria distinsului pedagog Petru MEDVEȚKI ”

 pentru elevii claselor X –  XII.

Concursul se va desfăşura la  27 aprilie  2024, ora 900, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Înregistrarea participanţilor la concurs va avea loc în blocul V de studii (Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului) începând cu ora 800.

Despre intenţia de a participa la concurs Vă rugăm să ne informaţi în scris  până la 22 aprilie 2024, pe adresa

E- mail: fizica.inginerie@usarb.md

Informaţii suplimentare la tel. (231) 52-368;  (231) 52-481.

 

Catedra de științe fizice și inginerești,

Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți,

Str. Puşkin 38, mun. Bălţi, MD – 3121

 

Distribuie acest articol