Instruiri în domeniul Științelor educației „Metodologia utilizării aparatelor și echipamentului de laborator (biologie și geografie)”- EPICoM

În cadrul realizării Proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM).

În cadrul subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) din cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, în USARB au avut loc instruiri în domeniul Științelor educației „Metodologia utilizării aparatelor și echipamentului de laborator (biologie și geografie)”, formator – Igor Evtodiev, dr. hab., prof. univ.

Formabilii au fost instruiți pentru utilizarea senzorilor PASCO la achiziții de date experimentale din activități practice în cadrul laboratoarelor de Biologie și Geografie cu extensie la Științe (Fizică- Chimie-Biologie-Mediu).

Calitatea procesului de instruire a fost asigurată de echipamentele procurate cu suportul subproiectului EPICoM pentru Laboratoarele de Biologie și Geografie și echipament informațional asigurat de USARB: senzori PASCO din dotarea USRAB: PS-3201, PS-3203, PS-3204 / PS-3521, PS-3208 / PS-3545, PS-3209 / PS-3553, PS-3213, PS-3217, PS-3224, PS-2195 / PS-3200 racordate prin conectivitate 1 wireless (la smartphone, TE, Laptop, PI) și/sau 2 wireless sau prin fir USB (la Laptop, PC, PI) cu ajutorul Softului SPARKvue.

Formabilii au explorat softul SPARKvue, pornind de la instalare, activare pe oricare dispozitiv electronic cu memorie, au realizat măsurări directe cu senzori nativi din Smartphone, Tablete electronice, Laptop, PC, PI cu Soft SPARKvue,  au lucrat în trei regimuri cu pictograme de lucru cu diverse template de afișare a datelor experimentale pentru:

–          afișarea grafică a datelor experimentale colectate manual pentru  analiză și interpretare;

–          achiziția de date cu stocare în memoria calculatorului, smartphone-ului, tabletei electronice sau oricare alt dispozitiv electronic cu memorie:

–          achiziția autonomă de date cu stocare în memoria  proprie a senzorului cu posibilitatea de setare a regimurilor de eșantionare și descărcare/păstrare/exportare ulterioară a datelor în oricare alt dispozitiv electronic cu memorie de prelucrare a informației (Calculator, Tabletă electronică, Smartphone, etc.)

Atractive, din perspectiva formabililor, a fost aplicarea măsuranzilor de temperatură cu ajutorul senzorilor: PS-3201;PS-3209/3553; PS-3224; PS-2195/3200, PS-2143/3200, cu afișare numerică, tahometrică, tabelară și grafică, /cifre semnificative și scări de temperatură, măsuranzi de presiune atmosferică și UM a P cu ajutorul PS-3203, măsuranzilor de presiune barometrică cu ajutorul PS-3209, măsuranzilor de presiune a gazelor cu ajutorul PS-3203 și accesoriu volumetric.

Interes sporit au prezentat lucrările practice, cum ar fi ,,Transpirația plantei test Soia sub influența diferitor factori de mediu” [PS-3203 și PS-3209], Lucrare practică: ,,Fotosinteza” [PS-3208 și PS-3217], ,,Potmetru pentru studiul fenomenului de transpirație al plantelor” ș.a.

Relevantă din perspectiva educației profesorilor inovativi a fost galeria de experimente native SPARKvue, care a vizat activități experimentale curriculare la disciplinele școlare și STEAM cu elemente de cercetare (modele predefinite cu 1-6 ferestre), lucrări de laborator și lucrări practice disciplinare, interdisciplinare și transdisciplinare cu senzori PASCO și echipament TIC pentru Educație. 

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 011 – Ştiinţe ale educaţiei.

Subproiectul EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

  • Crearea de medii de învățare deschise, flexibile și inspiraționale cu abordări interdisciplinare și inovative;
  • Echiparea spațiilor universitare conform standardelor instituțiilor de învățământ preuniversitar;
  • Racordarea formării cadrelor didactice la cerințele pieței muncii;
  • Crearea condițiilor ergonomice pentru consultații metodice specialiștilor din domeniul educațional;
  • Extinderea parteneriatelor cu agenții educaționali din comunitate și de peste hotare;
  • Promovarea profesiunii didactice pentru acoperirea ofertei pieței muncii.

Formarea a avut loc în cadrul subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) din Proiectul Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, în cadrul căruia Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subfinanțare.

Manager subproiect: Valentina Prițcan      valentina.pritcan@gmail.com

Mai multe detalii despre EPICoM: https://usarb.md/epicom/

 

Distribuie acest articol