Instruiri în domeniul Științelor educației „Norme și valori civice într-o societate democratică”- EPICoM

În cadrul realizării Proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM).

În perioada 2-10 aprilie 2024, USARB  a găzduit ateliere de instruiri în domeniul Științelor educației cu genericul  „Norme și valori civice într-o societate democratică”, realizate în cadrul subproiectul EPICoM.

 Scopul instruirilor: dezvoltarea competențelor cadrelor didactice universitare în înțelegerea, promovarea și implementarea principiilor și practicilor asociate unei societăți democratice, inclusiv a respectului pentru drepturile omului, a toleranței, a diversității și a participării active în viața civică.

Formator: Elpujan Olga, director al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Bălți, formator cu experiență inedită în domeniu.

A fost creată comunitatea de învățare și un cadru de comunicare eficientă, a fost prezentat contextul, obiectivele și conținutul programului de formare.

Cadrele universitare ale USARB, implicate în procesul de educare a profesorilor inovativi pentru copiii Moldovei, au explorat subiecte de maximă actualitate și s-au implicat în activități interactive:

–          Cetățenia democratică în școală

–          Promovarea educației despre, prin și pentru democrație: abordări, practici și impact în formarea cetățenilor activi și responsabili

–          Strategii și practici pentru crearea și menținerea unui mediu sigur de învățare

–          Reflecții profesionale: strategiile și practicile utilizate în practica profesională pentru crearea și menținerea unui mediu sigur de învățare

–          Integrarea modelului CCD în practica profesională

–          Reflecții profesionale: autoevaluarea CCD

–          Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CCD)

–          Modelul european al CCD

–          Condițiile pentru o participare etică și adevărată a părților implicate în procesele decizionale

–          Reflecții profesionale: ce condiții respect pentru a asigura  participarea etică și adevărată a părților implicate în procesele decizionale

–          Guvernanța democratică a școlii

–          Mecanisme de implementare a guvernanței democratice în școală bazate pe drepturile copiilor

–          Elaborarea unei proceduri/instrument de consultare a opiniei părților interesate

–          Prezentarea produselor: proceduri/instrumente de consultare a opiniei părților interesate

–          Consultarea opiniei publice în luarea deciziilor: importanța, metodele și bune practici în implicarea cetățenilor în procesul decizional

–          Etapele organizării unui proces de consultare a opiniei

–          Planificarea unei activități de învățare bazată pe proiect

–          Formarea cetățeniei active în contextul învățării bazate pe proiecte

–          Etapele învățării bazate pe proiecte

Atractive au fost activitățile aplicative, elaborarea de proiecte, reflecțiile asupra proceselor parcurse și provocărilor cu care se confruntă comunitatea pedagoilor în susținerea societății democratice prin educație.

Prin intermediul subproiectului EPICoM Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 011 – Ştiinţe ale educaţiei.

Subproiectul EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

  • Crearea de medii de învățare deschise, flexibile și inspiraționale cu abordări interdisciplinare și inovative;
  • Echiparea spațiilor universitare conform standardelor instituțiilor de învățământ preuniversitar;
  • Racordarea formării cadrelor didactice la cerințele pieței muncii;
  • Crearea condițiilor ergonomice pentru consultații metodice specialiștilor din domeniul educațional;
  • Extinderea parteneriatelor cu agenții educaționali din comunitate și de peste hotare;
  • Promovarea profesiunii didactice pentru acoperirea ofertei pieței muncii.

Formarea a avut loc în cadrul subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) din Proiectul Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, în cadrul căruia Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subfinanțare.

Manager subproiect: Valentina Prițcan      valentina.pritcan@gmail.com

Mai multe detalii despre EPICoM: https://usarb.md/epicom/

Distribuie acest articol