Instruiri în domeniul Științelor educației „Utilizarea softurilor educaționale în predarea limbii străine”- EPICoM

În cadrul realizării Proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM).

 În perioada 8-12 aprilie 2024, USARB  a găzduit ateliere de instruire în domeniul Științelor educației cu genericul  „Utilizarea softurilor educaționale în predarea limbii străine”, realizate în cadrul subproiectul EPICoM.

Scopul instruirilor rezidă în consolidarea competențelor utilizării softurilor în didactica limbilor străine pentru sporirea calității pregătirii pedagogilor

Formator: Georgeta Cislaru, profesor univ., , dr. hab., Universitatea Paris Nanterre, Franța

Personalul academic al USARB, implicate în procesul de educare a profesorilor inovativi pentru copiii Moldovei, au explorat subiecte de maximă actualitate și s-au implicat în activități interactive de consolidare a competențelor utilizării softurilor în didactica limbilor străine.

În cadrul atelierelor de formare s-au explorat mai multe subiecte:      

 • didactica limbilor străine: identificarea obiectivelor și a subiectelor de predare;
 • profilul formabililor;
 • profilul limbilor vizate în predare;
 • diversitatea resurselor tehnologice;
 • evaluarea resurselor în funcție de obiectivele didactice;
 • baze de date online: acces și utilizare;
 • reflecții asupra adaptării resurselor online și a modalității integrării lor în procesul de predare;
 • activitate practică – testarea bazelor de date în funcție de obiective și profiluri;
 • „ce înseamnă a scrie?”. Intenții de comunicare, rutină și modele de limbaj;
 • resursele bazate pe deep learning;
 • disponibilitate, aplicații și etică profesională;

 • identificarea situațiilor de exploatare: contextul socio-economic versus didactică;
 • didactica limbilor străine – obiective de profesionalizare și resurse tehnologice de ultima oră;
 • Reflecții asupra avantajelor și dezavantajelor exploatării resurselor DeepL (etică, profiluri, obiective didactice);
 • activitate practică – testarea resurselor și evaluarea potențialului în funcție de activitățile didactice;
 • platforme de învățământ online și specificitatea didacticii limbilor;
 • rolul profesorului și rolul formabilului;
 • principii de implementare a platformelor online;

 • posibilități materiale și ancorare instituțională;
 • podcasturi;
 • platforme de autonomizare a formabililor;
 • reflecții asupra competențelor necesare cadrului didactic pentru implementarea noilor resurse tehnologice;
 • schimbarea relației profesor-elev;

Participanții la atelierele de formare au exersat competențele prin activități aplicative:

 • studiu de caz: analiza, identificarea și stipularea etapelor de elaborare a unui curs de didactica limbii străine în baza obiectivelor didactice și a resurselor tehnologice disponibile;
 • aplicațiile de învățare și testare a limbilor străine: rolul profesorului și rolul formabilului;

Formabilii au explorat aportul softurilor de analiză acustică pentru testarea pronunției  într-o limbă străină. posibilități de implementare, aportul softurilor de înregistrare automată a procesului de scriere, au identificat posibilități de implementare pentru ameliorarea reflexivității și auto-analizei formabililor, au reflectat asupra impactului resurselor tehnologice asupra diferitor metode didactice la ora de limbă străină.

O altă activitate interactivă, axată pe studiu de caz, a solicitat formabililor analiza obiectivelor didactice și identificarea obiectelor lingvistice în funcție de gradul de adaptabilitate vis-à-vis de tehnologiile aplicate. Formabilii au explorat:

 • faza de sinteză – particularitățile didacticii limbilor străine susținute de softuri și noi tehnologii;
 • softurile educaționale și noile tehnologii – o nouă interfață a lumii profesionale și a societății civile;
 • noile tehnologii – mijloace de evaluare în domeniul predării limbilor străine;

Consolidarea competențelor utilizării softurilor în didactica limbilor străine a fost realizată prin altă activitate practică – configurarea opțiunilor de implementare a softurilor si tehnologiilor digitale în didactica limbilor; anticiparea nivelului și tipului de investiție a formatorilor și a formabililor. Astfel, formabilii au participat în:

 • faza de concluzii: reconfigurarea competențelor lingvistice și didactice în raport cu exigențele profesionale;
 • reconstituirea echilibrului în materie de etică, exigențe și competențe ș.a.

Prin intermediul subproiectului EPICoM Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 011 – Ştiinţe ale educaţiei.

Subproiectul EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

 • Crearea de medii de învățare deschise, flexibile și inspiraționale cu abordări interdisciplinare și inovative;
 • Echiparea spațiilor universitare conform standardelor instituțiilor de învățământ preuniversitar;
 • Racordarea formării cadrelor didactice la cerințele pieței muncii;
 • Crearea condițiilor ergonomice pentru consultații metodice specialiștilor din domeniul educațional;
 • Extinderea parteneriatelor cu agenții educaționali din comunitate și de peste hotare;
 • Promovarea profesiunii didactice pentru acoperirea ofertei pieței muncii.

Formarea a avut loc în cadrul subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) din Proiectul Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, în cadrul căruia Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subfinanțare.

Manager subproiect: Valentina Prițcan      valentina.pritcan@gmail.com

Mai multe detalii despre EPICoM: https://usarb.md/epicom/

Distribuie acest articol