Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a găzduit vizita de studiu a reprezentanților consorțiului proiectului UPGRADE

 Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România a găzduit vizita de studiu realizată de reprezentanții consorțiului  proiectului “Enhancing Graduates’ Employability Tracking în Moldova” (UPGRADE), din cadrul programului european Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană. Evenimentul a avut loc în perioada 27-31 mai 2024.

Vizita de studiu a inclus prezentări de bune practici și experiențe de urmărire a angajabilității absolvenților, participarea la evenimente de prezentare a oportunităților de angajare pentru studenți etc.

La vizita de studiu au participat echipa de experți a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), împreuna cu instituțiile partenere ale proiectului UPGRADE: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC), Universitate de Stat din Comrat (KDU), Institutul European Pentru Inițiative Reforme și Educație „Aspire” (ASPIRE).

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului UPGRADE, P4, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ., Aurelia BEȚIVU, dr., conf. univ., șefa catedrei de Ştiinţe ale educaţiei, Victor GRIGOR, șeful Centrului de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii, Ana BEJENARI, manager financiar de proiect, membri ai echipei de implementare a proiectului, USARB.

Cuvinte de deschidere au fost susținute de:

  • univ., dr. Daniel BREAZ, Rector al Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
  • univ., dr. Larisa DRAGOLEA, Director al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC UAB), Coordonator instituțional (P11/UAB/RO).

Programul vizitei de studiu a acoperit mai multe subiecte relevante pentru instituțiile implicate în implementarea proiectului“Enhancing Graduates’ Employability Tracking în Moldova” (UPGRADE):

  • Prezentarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră: istoric, viziune, misiune, obiective;
  • Întâlnire cu beneficiarii serviciilor CICOC UAB;
  • Servicii de consiliere psihologică și de consiliere și orientare în carieră pentru studenți în cadrul CICOC UAB (Psiholog Iulia Nicoleta MUNTEAN);
  • Consilierea și orientarea în carieră – prezentare și aplicații practice;
  • Vizită de studiu și documentare la sediul Star Assembly, oraș Sebeș;
  • Studii de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii derulate de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Departamentul de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii (lect. univ., dr. Maria Viorela MUNTEAN);
  • Întâlnire de studiu și documentare cu reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Alba: AJOFM – EURES (Tudor CHIDOVĂȚ, Șef Serviciu analiză piața muncii și economie socială (AMPSES), Oana GIURA, Consilier superior, Compartiment informatică și bază de date, Serviciu analiză piața muncii și economie socială (AMPSES), Norme și proceduri derulate la nivelul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră – schimb de bune practici;
  • Sesiuni comună de lucru, dezbateri, concluzii.

În cadrul vizitei de studiu participanții au efectuat o vizită de documentare la sediul companiei „Star Assembly” cu sediul în orașul Sebeș, partener de încredere al CICOC UAB, au efectuat o întâlnire de documentare cu reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Alba (AJOFM – EURES), pentru a afla despre normele și procedurile derulate la nivelul național. Partenerii au realizat un schimb de bune practici cu privire la normele instituționale și procedurile întreprinse de către CICOC UAB și a instituțiilor de învățământ superior din Moldova. Suplimentar, în cadrul programului cultural, s-a vizitat Cetatea Alba Carolina, cu facilitarea turului ghidat.

Vizita a fost încheiată cu o sesiune comună de dezbateri și concluzii, coordonată de către coordonatorul instituțional de proiect, dna Larisa DRAGOLEA, dr., conf. univ.

Coordonator al proiectului UPGRADE este doamna dr. Olesea SIRBU, prorectoră pentru Relații internaționale și Proiecte europene, ASEM, coordonator instituțional (USARB) – Valentina PRIȚCAN, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ.

Obiectivul principal al proiectului UPGRADE este de a consolida monitorizarea capacității de angajabilitate a absolvenților de instituții de învățământ superior din Moldova. Proiectul UPGRADE are în vedere elaborarea primului studiu pilot de angajare a absolvenților și realizarea primului raport privind capacitatea de angajare a absolvenților.

Mai multe detalii găsiți la https://upgrade-project.ase.md

Distribuie acest articol