Pe data de 7 martie 2018, la Centrul metodic german, a avut loc seminarul metodic cu genericul “Particularitățile unei ore bune de limba germană ca limbă străină”, organizat de studenții grupei EG44, sub conducerea lect. univ. S. Dzechiș. Studenții au discutat particularitățile unei ore bune/ reușite de limba germană, competențele dezvoltate în cadrul orelor de limba germană, metodele active de predare-învățare, precum și etapele de lucru cu un text în mod interactiv. La seminar au participat studenții grupelor GE38Z, GS38Z , EG36Z și EG14Z.

Participanții au fost deschiși spre comunicare, au adresat întrebări și și-au implicat activ în discuție.

Distribuie acest articol