SINCERE FELICITĂRI!

  1. Alexandr OJEGOV – conferențiar universitar, Decizia nr. 4 al Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu referire la conferirea titlurilor științifico-didactice;
  2. Mircea PETIC –  conferențiar cercetător, Decizia nr. 4 al Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu referire la conferirea titlurilor științifico-didactice;
  3. Ghenadie CABAC – doctor în științe pedagogice, Decizia nr. 3 al Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu referire la conferirea gradului științific de doctor/doctor habilitat.
Distribuie acest articol