NOTĂ INFORMATIVĂ

Ref.: Bursele de studii oferite prin intermediul Societății japoneze pentru promovarea științei (JSPS Fellowship for Research in Japan)

1. SUMAR: Pentru a promova cooperarea științifică internațională, Societatea japoneză pentru promovarea științei (JSPS) încurajează cercetătorii de înaltă calificare din întreaga lumea să desfășoare activități de cercetare la universitățile japoneze și institutele de specialitate, în cooperare cu cercetătorii japonezi. JSPS oferă cinci programe postdoctorale, fiecare având cerințe distincte de eligibilitate. De menționat că în cazul unor programe sunt aplicate restricții conexe cetățeniei candidatului, sau statul de reședință a acestuia.

2. Informaţii de bază: În continuare, se prezintă sinteza programelor oferite prin concursul JSPS, care pot fi consultate și pe site-ul oficial al instituției: https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/

2.1. Pre / post-doctoranzi:

Program de vară: Sunt invitați în Japonia, în perioada de vară, cercetători cu studii pre- / post-doctorale din Franța, Republica Federală Germană, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canada și Statele Unite ale Americii, pentru a desfășura activități de cercetare sub îndrumarea cercetătorilor din universități și instituții de cercetare gazdă din Japonia;

Program strategic: Tinerii cercetători cu studii pre / post-doctorale cu potențial înalt din țările eligibile sunt invitați sistematic în Japonia pentru o perioadă de la trei până la douăsprezece luni pentru a consolida relațiile de colaborare cu reprezentanții mediului academic nipon;

2.2. Post-doctoranzi

Program pe termen scurt: Oferirea burselor pentru cercetătorii din SUA, Canada și statele europene de a efectua, sub îndrumarea colegilor din Japonia, a cercetărilor și studiilor conform programelor oferite de cele mai prestigioase universități și instituții de cercetare și inovare japoneze;

Programul standard: Se oferă oportunități cercetătorilor cu studii postdoctorale să desfășoare cercetări tematice în cooperare cu centrelor universitare nipone;

Posibilități de angajare în universitățile nipone: Acest program este oferit în scopul promovării angajării temporare a cercetătorilor de peste hotare în posturi vacante la universitățile din Japonia. Totodată, prin intermediul acestuia se oferă universităților gazdă granturi pentru a invita cercetători cu studii postdoctorale din statele străine să efectueze cercetări de pre-angajare în instituțiile respective;

3. Concluzii şi propuneri: Considerând oportun dinamizarea contactelor academice între Republica Moldova și Japonia, se înaintează următoarele propuneri:
a) Transmiterea informațiilor respective în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vederea diseminării centrelor universitare naționale;
b) Expedierea copiei prezentei note către Academia de Științe a Moldovei în vederea informării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, membrii ai Academiei;

Distribuie acest articol