În data 27.04.2018, în incinta USARB, și-a desfășurat lucrările Cea de-a II-a ediție a Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE.

În cadrul ședinței în plen cu mesaje de salut au venit:

 • Natalia GAȘIȚOI, Rector, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova
 • Lora CIOBANU, Decan, conferenţiar universitar, doctor, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
 • Tatiana DUBIȚKAIA, Director general, Direcția de Învățământ, Tineret și Sport, Bălți, Republica Moldova
 • Victoria LEIBA, Director adjunct, învățător, grad didactic întâi, Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, Bălți, Republica Moldova

Programul manifestării a inclus 117 de comunicări din Republica Moldova (75), România (20), Ucraina (11), Cazahstan (8), Rusia (2), Belorus (1) divizate în cele 8 secțiuni tematice:

 1. Managementul calității
 2. Managementul organizational
 3. Managementul schimbării
 4. Educația incluzivă
 5. Dezvoltarea profesională
 6. Managementul activității didactice (Atelierul 1. Învățământul preșcolar Atelierul 2. Învățământul primar și gimnazial Atelierul 3. Învățământul superior)
 7. Managementul sănătății fizice și psihoemoționale
 8. Managementul comunicării

În cadrul manifestării au fost promovate Atelierul didactic „Rolul TIC în evaluarea interactivă” și Expoziţia tematică „Managementul educațional – între tradiție și inovare”.

Distribuie acest articol