Oportunități de studiere a limbii maghiare pentru studenții USARB

În anul universitar 2018-2019 studenții USARB au posibilitatea de studiere a limbii maghiare cu profesor nativ. Doamna Dr. Sájter Laura va facilita studierea limbii magheare în USARB cu suportul Ambasadei Ungariei in Republica Moldova și a Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria.

În data de 12 septembrie Rectoratul USARB și administrația Facultății de Litere a avut a întrevedere cu doamna Dr. Sájter Laura, în cadrul căreia s-au valorificat relațiile de colaborare ale Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi cu instituțiile de învățământ superior din Ungara, Ambasada Ungariei in Republica Moldova, profesorii de limbă maghiară care au activat în USARB.

Dialogul constructiv, colaborativ și de maximă deschidere a facilitat proiectarea activităților de studiere a limbii maghiare pentru anul universitar 2018-2019 și posibilitățile de cooperare pentru consolidarea competențelor multiculturale și multilingvale ale studenților USARB.

Doamna Dr. Sájter Laura își va realiza activitatea la Facultatea de Litere USARB, beneficiari ai cursurilor de limba maghiara fiind studenții tuturor facultăților.

Distribuie acest articol