Autoguvernarea Studențească USARB a inaugurat Centrul Știinţific Studenţesc

Autoguvernarea Studențească a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a inaugurat în data de 13 septembrie 2018 Centrul Știinţific Studenţesc (CȘS).   

CȘS este o subdiviziune a Autoguvernării Studențești a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, constituită pentru a dezvolta și a menține interesul studenţilor față de cercetare, element indispesabil formării profesionale.

Victor GRIGOR, președintele Autoguvernanței studențești USARB, a specificat misiunea CȘS, necesitatea implicării studenților în activități de cercetare și oportunitățile care le oferă CȘS studenților. 

Rectorul USARB Natalia GAȘIȚOI, conf. univ., dr. a susțiunt inițiativa Autoguvernării studențești USARB, specificând varietatea de evenimente științifice în care se pot implica studenții, importanţa cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea cunoaşterii şi 
formarea resursei umane înalt calificate. Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate este de a genera cunoaştere, de a difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică, iar studenții trebuie să fie parte a acestui proces.

Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof. univ., președintele Consiliului Științific USARB a menționat că cercetarea ştiinţifică a fost şi rămâne o componentă de bază a proceselor universitare, iar cercetare ştiinţifică studenţească este prioritate pentru USARB.

Inițiativa studenților a fost valorificată și de căte  prim-prorector pentru activitatea didactică,  conf. univ., dr. Lidia  PĂDUREAC, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr. Valentina PRIȚCAN, vice președintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a USARB Ion BODRUG, decanul facultății SREM Ina CIOBANU.

Administrația USARB a scos în evidență obiectivele cercetării științifice studențești, diversitatea evenimentelor științifice în care se pot implica studenții, semnificația cercetărilor interdisciplinare etc.

Victor  Grigor, președintele Autoguvernanței studențești USARB, a venit cu un mesaj de gratitudine pentru Veronica Gușan, președintele CȘS, Iana Doțiuc, decanul studențesc al Facultății de Litere și Valeria Crudu, fondatoarea CȘS, menționând implicarea, creativitatea și ingeniozitatea de care au dat dovadă în procesul creării CȘS USARB.

Inaugurarea CȘS se încadrează în politicile USARB de susținere a cercetării. Societatea bazată pe cunoaştere are ca misiune generarea de cunoştinţe, diseminarea acestor cunoştinţe prin educaţie şi formare profesională, difuzarea şi valorificarea lor prin inovare şi dezvoltare tehnologică.

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici

Distribuie acest articol