CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII.

Ediţia a IV-a

19 octombrie 2018, Bălți

 

I N V I T A Ţ I E

Echipa proiectului instituţional de cercetare aplicativă „Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar” invită cercetători, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi la Conferinţa ştiinţifico-practică Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, ediţia a IV-a, care se va desfășura în data de 19 octombrie 2018 în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

SECŢIUNI

  • Probleme actuale în pregătirea cadrelor didactice pentru incluziunea educaţională
  • Strategii didactice incluzive
  • Servicii de sprijin pentru copii cu CES
  • Sinergia parteneriatelor în educaţia incluzivă
  • Managementul educaţiei incluzive

DETALII EVENIMENT

Termene de organizare:

expedierea formularului de înregistrare: 28 septembrie 2018

expedierea articolelor pentru publicare: 10 octombrie 2018

E-mail: opei.fc@mail.ru

Telefon de contact: 069518344

Alte detalii: ROM   RUS

Programul manifestării va fi publicat în timp util pe site-ul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Distribuie acest articol