Oportunități de aplicare la concursuri de susținere a cercetării în USARB

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare organizează, în perioada 08.10.2018 – 31.11.2018, concursul proiectelor de cercetări științifice finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019. Pentru  a fortifica cercetarea științifică în USARB, Vă încurajăm să aplicați la:

  • Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-tinerii-cercet%C4%83tori-finan%C8%9Bate-de-la-bugetul-de-stat-pentru-anul

  • Concursul proiectelor pentru ,,Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019

https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-%E2%80%9Deditarea-monografiilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-lucr%C4%83ri-de-valoare%E2%80%9D-pentru

  • Concursul proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-interna%C5%A3ionale-finan%C8%9Bate

Informații cu privire la concursurile deschise pot fi  găsite pe pagina web oficială ancd.gov.md,la nr. de telefon 022 272758 sau adresa poștală bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et. 11, bir. 1103.

Vă încurajăm să aplicați și la Concursul proiectelor din cadrul programelor de  postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2018 – 2019

https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-din-cadrul-programelor-de-postdoctorat-finan%C8%9Bate-de-la-bugetul-de-stat

Distribuie acest articol