A II vizită de evaluare internă

În perioada de 8 – 12 octombrie 2018 GRIGALIUNAITE Ruta, reprezentanta CESIE, evaluator intern al Proiectului „Licență, Master profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și a rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI), realizat în cadrul Programului Erasmus+, a efectuat a doua misiune de audit în RM.

În cadrul acestei misiuni dna GRIGALIUNAITE a vizitat toate universitățile partenere în cadrul proiectului LMPI, inclusiv în USARB. În cadrul misiunii sale evaluatorul intern, GRIGALIUNAITE Ruta s-a întâlnit cu membrii de implementare a proiectului LMPI și cu studenții – beneficiari ai noilor cursuri din traseul specializării „Securitatea informațională”.

În cadrul vizitei a fost analizat progresul în realizarea proiectului LMPI, cursurile elaborate și disponibilitatea lor online, gradul de satisfacție a studenților, așteptările şi necesitățile.

GRIGALIUNAITE Ruta a formulat propuneri şi sugestii privind asigurarea calității resurselor didactice elaborate în cadrul proiectului și a reușitei proiectului în general.

Distribuie acest articol