USARB REPREZENTAT DE UN GRUP DE PROFESORI LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „ROMÂNIA DE LA MAREA UNIRE LA INTEGRAREA EUROPEANĂ”

 

Un grup de profesori de la USARB, între care Lidia Pădureac, conf. univ. dr., Lilia Trinca, conf. univ. dr., Diana Vrabie, conf. univ. dr., Ina Odinocaia, conf. univ. dr., Ludmila Țăranu, lector univ. dr., Olga Jacota-Dragan, asistent universitar, Inga Moșneguțu, drd., au participat în perioada 14-15 noiembrie la Conferința Internațională „România de la Marea Unire la integrarea europeană”, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Departamentul de Cercetare.

În cadrul lucrărilor conferinţei a fost analizat parcursul sinuos al României de la marea Unire până în momentul aderării la structurile Uniunii Europene şi NATO. Participanții au discutat despre statutul României la Centenar, dar și despre Republica Moldova și UE și perspectivele integrării. Conferința a coagulat un nucleu de cercetători din diverse medii academice, care pe parcursul celor două zile s-au pronunțat asupra impactului Marii Uniri, dar și a perspectivelor de viitor.

Organizatorii conferinței au menționat faptul că „în contextul aniversării Marii Uniri se impune o analiză (critică) a contextului care a creat condițiile pentru realizarea unui demers de asemenea magnitudine, evidențiind atât specificul punctelor de vedere exprimate de diversele provincii istorice cât, mai ales, aducând în prim plan elementele de convergență care au cristalizat statul unitar România”. 

Rectorul interimar al Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Mihaela Onofrei, a subliniat că rolul instituţiei de învăţământ superior de la Iaşi este de a cataliza legăturile cu instituţii similare din Ucraina şi Republica Moldova.

Grupul de profesori de la USARB s-au manifestat plenar în cadrul atelierelor de lucru, beneficiind de o primire deosebit de caldă din partea organizatorilor,

În cadrul conferinței au fost lansate cele două antologii literare ale Dianei Vrabie, conf. univ. dr., dedicate Centenarului Marii Uniri: O sută de voci lirice. Cor în Iașul Centenar (Junimea, 2018) și Chișinău: evocări interbelice (Eikon, 2018), care au suscitat un viu interes din partea publicului.

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate  aici 

 

Distribuie acest articol