Workshop de informare în domeniul Specializării Inteligente

O sesiune de informare privind specializarea inteligentă a avut loc în data de 23 noiembrie, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). La eveniment, organizat de ADR Nord în colaborare cu USARB, au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai mediului academic din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ. în cadrul USARB, a salutat participanții la eveniment și a scos în evidență politica promovată de USARB, orientată spre creşterea relevanţei, asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori. Proiectele internaționale, la care participă și USARB, oferă oportunități pentru specializarea inteligentă, crearea ecosistemelor antreprenoriale și consolidarea Triunghiului cunoașterii în Republica Moldova.

Maria Prisacari, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor în cadrul ADR Nord, a remarcat că specializarea inteligentă este o abordare pe care Comisia Europeană o consolidează în cadrul programelor politicii sale de coeziune, iar ADR Nord își propune să faciliteze dialogul dintre reprezentanții mediilor academic, neguvernamental și de afaceri, valorificând elementele de specializare inteligentă, indispensabile  strategiilor de dezvoltare.

Experții Sergiu Porcescu, Diana Russu și Nicu Vrabie au abordat conceptul de specializare inteligentă, procesul de elaborare a strategiei de specializare inteligentă, situația actuală a procesului de Specializare Inteligentă în Republica Moldova, cartografierea potențialului economic, științific și inovator al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova, au oferit exemple de nișe pentru specializare inteligentă din regiunile  UE și idei de proiect identificate pe baza acestora, instrumente de internaționalizare accesibile IMM-urilor din RM (EEN, H2020).

Conf. univ., dr. Gheorghe NEAGU, USARB, a prezentat rezultate relevante ale studiului Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Regiunea de dezvoltare Nord realizat de Laboratorul de studii europene, sociologie aplicativă și politici regionale al USARB, la solicitarea ADR Nord.

Oportunitățile oferite de proiectul SMART–Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes, 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP pentru specializarea inteligentă, crearea ecosistemelor antreprenoriale și consolidarea Triunghiului cunoașterii în RM au fost prezentate de Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ. în cadrul USARB.

Elaborarea de strategii în materie de cercetare şi inovare bazate pe conceptul de specializare inteligentă este una dintre condiţiile esenţiale pentru accesarea fondurilor structurale începând din 2014. Specializarea inteligentă se referă la o nouă generaţie de politici în materie de cercetare şi inovare care merg dincolo de investiţiile în cercetare şi dezvoltare şi de consolidarea capacităţii generale de inovare.

Mai multe detalii despre specializarea inteligentă găsiți la  https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

Distribuie acest articol