Apelul de propuneri de proiecte Erasmus+ pentru anul 2019

 a fost lansat

Instituțiile de Învățământ Superior din Republica Moldova pot participa în proiectele de Mobilitate Internațională de Credite (în calitate de parteneri), proiectele de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (direct și în calitate de parteneri), proiecte Jean Monnet (direct).

Ghidul Programului Erasmus+ este disponibil în toate limbile Uniunii Europene pe site-ul web al Erasmus+. Documentele sunt valabile la:

  • Apelul de Proiecte Erasmus+ 2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

  • Ghidul Programului Erasmus+ 2019 (PDF)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

  • Comunicatul de presă emis de Comisia Europeană

   https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm

Distribuie acest articol