Noi Activități ReSTART: Oportunități academice pentru studenții și masteranzii specialităților economice

În perioada 19-24 noiembrie, 2018, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA),  la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  studenții și masteranzii specialităților economice  au beneficiat de o serie  de lecții în domeniul managementului riscului de afaceri, analiza riscului de afaceri și riscului financiar, managementul creativ, comunicarea în afaceri, conduse de profesori invitați din cadrul consorțiului proiectului.

Participanții la sesiunile de predare au avut o ocazie unică să fie instruiți și ghidați de profesorii Beatrice LEUȘTEAN, Universitatea Politehnica din București, Romania; Irina KOSTADINOVA, Universitatea „Angel Kanchev”, Ruse, Bulgaria și Radovan DRAB, Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia.

Pe parcurs săptămânii studenții și masteranzii au participat la ore de curs, realizate cu implementarea tehnologiilor informaționale moderne, dar și activități practice în domeniul dezvoltării abilităților antreprenoriale creative, evaluarea riscurilor în afaceri, comunicare eficientă.

Profesorii invitați au realizat mai multe activități în domeniul digitalizării educației antreprenoriale cu titularii catedrei de științe economice.

Pozele de la sesiunile de instruire pot fi vizualizate aici.

Distribuie acest articol