_

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI,

Facultatea de Drept și Științe Sociale,

Catedra de drept

 

vă invită la

Conferința științifică dedicată aniversării a

70 de ani de la adoptarea

Declarației Universale a Drepturilor Omului

 

cu genericul

Asigurarea egalității, echității și demnității umane – obiectiv primordial în materia drepturilor omului.

 

Luni, 10.12.2018, în sala 558, ora 11.30

 

Sunt invitaţi să participe cadre didactice universitare, studenți ai ciclului I, studii superioare de licență și ciclului II, studii superioare de master.

 

Doritorii de a participa cu comunicări, se pot înregistra la Catedra de drept, sala 548, până în data de 07.12.2018, ora 1700.

 

Distribuie acest articol