Comisia de evaluare externă a ANACEC la USARB

În data de 4 decembrie 2018, Comisia de evaluare externă a ANACEC a realizat o vizită la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți în vederea autorizării de funcționare provizoprie a programelor de formare continuă, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-Network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME):

  1. ,,Strategii de învățare eficientă” – 5 ECTS;
  2. ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC-5 ECTS”.

Echipa de proiect Teach Me a scos în evidență actualitatea programelor de formare continuă elaborate și pilotate, care abordează multiple elemente ale pedagogiei inovative, inclusiv:

  • Strategii didactice inovative și experiențe de învățare valoroase: contribuția proiectului TEACH ME;
  • Cum răspundem nevoilor de formare profesională continua prin diversificarea strategiilor de predare-învățare?;
  • Învățarea bazată pe probleme ca răspuns la provocările lumii în schimbare;
  • Eteaching –ul și pedagogia inovativă. Strategii de evaluare cu utilizarea Instrumentelor web.

Proiectul Teach Me a primit finanțare de la Comisia Europeană – Agenţia Executivă de Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) și este coordonat de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) din Bielefeld, Germania.

Mai multe detalii despre proiectul Teach Me găsiți la link-urile:

https://teachme.ust.md/

https://sites.google.com/site/usarbteachme/despre-proiect

Facebook.com/Teach-Me

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

Distribuie acest articol