ReSTART: Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB”

În perioada 5-7 decembrie, 2018, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA),  a fost organizată o masă rotundă cu genericul: „Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB”. La activitate au participat profesorii disciplinelor economice de la universitatea noastră, Universitatea Politehnica din București, Universitatea „ANGEL KANCHEV”, Ruse, Bulgaria,  și universitățile partenere din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat, Academia de Studii Economice, Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul), masteranzii specialității Administrarea afacerilor comerciale și cinci antreprenori din mun. Bălți.

În cadrul mesei rotunde au fost discutate modificările realizate în disciplinele de studii pentru a  spori competitivitatea absolvenților programelor de master la specialitățile economice pe piața forței de muncă, precum și pentru a satisface nevoile angajatorilor reieșind din condițiile actuale de activitate ale entităților economice. Coordonatorul instituțional al proiectului, dr. conf. univ. Nelli Amarfii-Railean, a prezentat realizările proiectului în primul an de activitate, iar titularii Catedrei de științe economice, dr. conf. univ. Irina Movilă și dr. conf.univ. Maria Oleiniuc au prezentat cursurile modernizate și au răspuns la întrebările masteranzilor și angajatorilor. Dna dr. prof. univ. Teodora Chicioreanu de la Universitatea Politehnica din București a prezentat mai multe instrumente digitale moderne  pentru eficientizarea procesului de instruire. Reprezentații mediului de afaceri, Irina Pașneac și Oleg Petelca au expus disponibilitatea sectorului antreprenorial de a contribui la formarea specialiștilor calificați prin activități de coaching și networking pe platforme specializate.

Conform activităților planificate în cadrul proiectului ReSTART la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți vor fi organizate cel puțin cinci mese rotunde cu implicarea masteranzilor și reprezentanților entităților economice, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

Mai multe detalii despre proiectul ReSTART, precum și activitățile planificate pot fi consultate pe pagina oficială a proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici

Distribuie acest articol