Tradiționalul concurs la disciplinele: biologie, chimie și geografie

Pe data de 9 februarie 2019, Catedra de Științe ale naturii și agroecologie, a întrunit și a găzduit din nou, deja la a 8-a ediție, tradiționalul concurs – Olimpiada zonală, Zona Nord a Moldovei, la disciplinele: biologie, chimie și geografie în care și-au dat întâlnire 99 de elevi din 15 instituții profesional tehnice de învățământ (Colegii și 2 Centre de Excelență).

Concursul s-a desfășurat în incinta Facultății Științe Reale, Economice și al Mediului și a fost organizat de comun acord cu Catedra de Științe ale naturii și agroecologie și Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară din mun. Bălți.

Activitatea a fost deschisă și binecuvântată cu mare bunăvoință, încurajări și urări de succese prin inspirate discursuri de către prorectorul pentru știință și relații internaționale a universității, dna Valentina Prițcan, șeful catedrei ȘNA, Boris Boincean, directorul Colegiului de Industrie Ușoară, Grigore Gaitur, dar și președintele autoguvernării studențești USARB, student la anul absolvent la specialitatea Geografie și Biologie.

Comisiile pentru elaborarea subiectelor concursului la biologie (V. Buzdugan, A. Cuțulab și A. Avram), la geografie (G. Plămădeală, V. Capcelea, A. Tăbârță) și la chimie (V. Șaragov, G. Curicheru, I. Țurcanu) au selectat cu migală materiale pentru identificarea participanților mai performanți, ce urmează a fi recomandați pentru participare la concursul republican.

Pe parcursul celor 3 ore astronomice oferite participanților pentru a realiza sarcinile concursului, profesorii lor însoțitori, s-au întrunit la o masă rotundă cu genericul „Motivația pentru învățare – o provocare?!”. Cu multă plăcere, dar și folos, asistați abil de profesoara Iacoveț Natalia, de la Colegiul de Medicină din Bălți, participanții au beneficiat de prilejul de a-și exersa și fortifica abilitățile de creativitate, de utilizare ingenioasă a metodelor netradiționale de organizare a procesului de cunoaștere la orele promovate edificându-și nivelul și conformația profesională.

Cu multă îngăduință, membrii comisiilor de verificare, au examinat și apreciat obiectiv și transparent lucrările participanților, constatând că tinerii participanți au reușit să demonstreze că posedă destul de temeinic disciplinele la care au venit pentru concurs.

Rezultatele au scos în evidență faptul că pe pozițiile cu mențiune I-III la diferite discipline sa-u plasat 5 elevi de la Colegiul Politehnic, Bălți; câte 3 – de la Colegiu de Medicină, Colegiul de Industrie Ușoară și Colegiul Politehnic (Bălți), Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară (Brătușeni) și Colegiul Tehnic Agricol (din Soroca) ș.a.

De dreptul de a merge la etapa următoare a concursului, cea republicană, s-au învrednicit: câte 2 elevi de la Colegiul de Medicină și Colegiul de Industrie Ușoară (Bălți) și Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară (Brătușeni); câte 1 elev de la: Colegiul „M. Eminescu” (Soroca) și Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor ( Bălți ).

Facultatea ȘREM felicită toți participanții, le urează succes la susținerea examenului de maturitate, și îi invită să îmbrățișeze una dintre specialitățile catedrei ȘNA, care au fost prezentate pe ecran tuturor participanților la ședința de deschidere a concursului 2019.

Un prilej deosebit de a ne bucura cu toții, în special corpul didactic al catedrei, l-a constituit faptul că nu puțini dintre discipolii absolvenților noștri s-au învrednicit, după performanțe, de pozițiile I și II la cele 3 discipline ale concursului.

Și poate cel mai carismatic câștig al unor asemenea foruri îl constituie prilejul de detașare evaluativă de către absolvenţi noștri, beneficiari ai programelor de studiu la specialitățile catedrei, a momentelor importante ce vizează conținutul acestora, pentru a conjuga eforturile și a conlucra în permanență la îmbunătățirea și desăvârșire continuă a lor.

Petrecându-i pe participanți, cu un sentiment de nostalgie, noi ,,cei de casă ”, colectivul catedrei ȘNA, savurăm în continuare dulceața plăcutelor prilejuri de a ne revedea cu absolvenții acum în calitate de însoțitori ai discipolilor participanți la concurs, de a ne reintegra cu ei, conjugând potențialul, pentru a identifica problemele din sistem și de a găsi căi de desăvârșire în continuare a procesului educațional în spiritul noilor provocări ale vremii.

Foto aici

Distribuie acest articol