Înmânarea diplomelor de master absolvenților Facultății de

Științe ale Educației, Psihologie și Arte

În data de 21 februarie 2019, în Sala Polivalentă a Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de absolvire studenților ciclului II, studii superioare de masterat:

  1. Management educațional
  2. Managementul educației incluzive
  3. Managementul educației timpurii

Cei 52 de absolvenți au trăit momente unice de încântare și mândrie. Evenimentul a fost monitorizat de Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Lora Ciobanu, conf. univ., dr., care i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul încheierii cu succes a studiilor de masterat. Sincere felicitări și urări de bine au adresat absolvenților Lidia Pădureac, conf.univ.,dr., Prim-prorector pentru activitatea didactică a USARB,  Tatiana Gînju, asist. univ., Prodecanul facultății ȘEPA, Nina Sacaliuc, conf. univ., dr., Ludmila Cotos, lect. univ., dr.  

Absolvenții și-au exprimat sentimentele de gratitudine față de profesori, subliniind calitatea competențelor formate pe parcursul anilor de studiu.

Pozele pot fi vizualizate aici

Distribuie acest articol