Monitorizarea proiectului PBLMD

În data de 21 februarie 2019 personalul academic din șase universități din Moldova, membre ale consorțiului Proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability” (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus+, au participat la reuninunea de monitorizare pe teren a proiectului nominalizat, găzduită de Universitatea Tehnică a Moldovei.

Monitorizarea pe teren a fost promovată de Oficiul Erasmus+ din Moldova cu participarea coordonatorului Claudia Melinte și a reprezentaților MECC. Semnificația evenimentului a fost accentuată și prin prezența la eveniment a coordonatorului proiectului, domnul Romeo Țurcanu (AAU Danemarca).

Proiectul PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior din Republica Moldova, sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. PBLMD este un proiect de consolidare a capacităților, care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către:

  • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului PBLMD, lider al echipei pedagogice;
  • Ina ODINOKAIA, șefa Catedrei de Drept, dr., conf. univ., liderul echipei de specialitate, proiectul PBLMD;
  • Andrei ȘCOLNIC, student al FDȘS;
  • Catalin LUPASCU, student al FDȘS.

Proiectul PBLMD este axat pe introducerea de metode inovatoare de predare/învățare/evaluare (pentru universitățile din Moldova), cum ar fi: învățare bazată pe probleme (PBL), învățare bazata pe cercetare (EBL), simulări și reproiectarea a 6 programe de studii pe baza acestor metode în cadru a 6 universități.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: https://www.pblmd.aau.dk/

și pagina PBLMD USARB https://www.usarb.md/pblmd/

Pozele pot fi vizualizate aici

 

 

Distribuie acest articol