În data de 02.03.2019 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte s-a desfășurat Ședința generală cu părinții cu genericul „Parteneriatul educațional familie – universitate”. La eveniment au participat părinții studenților anului I de studii.

Lora Ciobanu dr. conf., univ., Decanul Facultății ȘEPA  a prezentat strategiile de activitate ale Facultății, specificul de lucru cu studenții şi modalităţile de implicare în diverse activități la nivel de Universitate și Facultate.

În cadrul şedinţelor cu părinţii, organizate pe grupe, curatorii grupelor academice au prezentat rezultatele studenților pe parcursul primului semestru de studii 2018 – 2019; au comunicat despre regulile de comportament ale studenților şi specificul de organizare a activităţilor educaţionale. Părinții și-au exprimat opiniile vis-a-vis de obiectivele abordate precum și au adus sincere mulțumiri întregului corp didactic al Facultății ȘEPA și managerilor USARB pentru crearea unui mediu eficient de învățare.

Distribuie acest articol