Seminarul științific

Seminarul științific cu genericul ”Investigația experimental a particularităților comunicării în relația cadru didactic-student” Autorul a scos în evidență modalitatea de a realiza un studiu experimental a particularităților de comunicare a cadrului didactic, menționînd, că acesta trebuie să pornească de la ideea că relația de comunicare didactică are doi parteneri profesorul și educabilul, fiind îndreptățit faptul ca educabilul să evalueze conduita comunicațională a profesorului, mai mult, profesorul să realizeze și o autoevaluare. În rezultatul investigațiilor științifice, Lilia Nacai menționează dificultățile cercetării și a elaborării teoretice asupra conduitei comunicaționale, particularităților de comunicare a cadrului didactic, aducînd mai multe argumente: 1. Rolul profesorului se îmbogățește, se nuanțează de la o perioadă la alta. 2. Multe din funcțiile pe care el le exercită sunt imprecise și de cele mai multe ori abstracte și nu putem vorbi despre un model al conduitei comunicaționale eficiente. 3. Concepțiile cadrelor didactice privind propriul mod de a comunica în cîmpul educațional diferă și ele foarte mult. A prezentat interes, demersul aplicativ precum și instumentele psihologice propuse întru realizarea acestui scopului propus, precum și discuțiile constructive realizate de către memebrii catedrei de psihologie la acest subiect.

Foto aici

Distribuie acest articol