,,Prevenirea torturii: provocări și perspective”

Masteranzii grupelor academice PJ11M (psihologie judiciară) și CP11M (Consiliere psihologică în instituții și organizații), din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți au participat la seminarul de instruire ,,Prevenirea torturii: provocări și perspective”.

Activitatea a fost realizată de către Direcția prevenirii torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului în parteneriat cu Catedra de psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte și Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri din mun. Bălți.

Masteranzii au avut posibilitatea să facă cunoștință cu: conceptul de tortură, consecințele torturii asupra victimei, legislația și acțiuni de combatere a torturii pe plan național și internațional, specificul asistenței psihologice și serviciile oferite victimelor torturii.

Subiectele prezentate au trezit un interes deosebit participanților la seminarul de instruire, provocând-i să participe la discuții/intervenții cu Domnul Alexandru Zubco, Șeful direcției prevenirii torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, Doamna dr. conf. univ. Silvia Briceag, șefa Catedrei de psihologie și Nona Mihalcean, director Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret Bălți.

Participarea la astfel de instruiri/întâlniri cu caracter non-formal contribuie la creșterea personală și formarea profesională a masteranzilor specializării psihologie și sporește nivelul lor de angajabilitate în domeniu.

Activitatea a fost desfășurată în cadrul proiectului ,,Managementul reținerii și detenției în Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.

Foto aici

Distribuie acest articol