Un nou proiect finanțat de Institutul Suedez a fost lansat la USARB

În data de 4 aprilie Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit reuniunea de lansare a proiectului ,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez și coordonat de Universitatea Malmö din Suedia.

La reuniune au participat reprezentanți ai celor 5 universități, membre ale proiectului:

  • Universitatea Malmö din Suedia;
  • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
  • Universitatea de Stat din Yerevan;
  • Universitatea de Stat ,, Shota Rustaveli” din Batumi;
  • Universitatea Națională ,,I.I. Mechnikov” din

În cadrul reuniunii de lansare a proiectului ,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez, au fost analizate obstacolele pentru internaționalizare prin prezentarea de rapoarte de către fiecare universitare. Au fost analizate punctele forte și punctele slabe ale internaționalizării, strategiile universitare, activitatea operațională, exemple/bune practici care ar putea fi împărtășite. În a doua parte a zilei s-a lucrat în grupuri tematice: fonduri ale UE focusate pe internaționalizare, educație multiculturală, internaționalizare prin intermediul cursurilor bazate pe web etc.

Momentul culminant al reuniunii l-a constituit lansarea paginii web a proiectului ,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez și coordonat de Universitatea Malmö din Suedia.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator institutional al proiectului, Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., șefa Catedrei de filologie engleză şi germană, Cristina GHINDA, metodist, DRI, USARB.

Mai multe detalii găsiți aici

Distribuie acest articol