Profesorii de la Universitatea Transilvania din Brașov beneficiază de stagii de mobilitate academică Erasmus+ în USARB

În perioada 01.04.19 – 06.04.19 domnul Profesor Claudiu COMAN, Decanul Facultății de Sociologie și Comunicare a Universității Transilvania din Brașov, și doamna Catalina REZEANU, lector universitar la Universitatea Transilvania din Brașov, au beneficiat de stagii de mobilitate academică (International Credit Mobility, ICM) prin programul Erasmus+ în USARB. 

            Stagiul de mobilitate academică a personalului academic din Universitatea Transilvania din Brașov a fost focusat pe predarea la  Facultatea Drept și științe sociale a USARB a mai multor subiecte (în volum de opt ore academice):

  1. Claudiu COMAN, dr., prof. univ.:
  • Media și Societatea;
  • Sociologia Securității Naționale și Internaționale.
  1. Cătălina REZEANU, dr., asist. univ.:  
  • Media și Societatea;
  • Societatea și Cultura.

            Proiectele de mobilitate Erasmus+, AC1, sprijină activitățile de mobilitate internațională din sau către țările partenere în domeniul învățământului superior. Această acțiune contribuie, de asemenea, la cooperarea dintre UE și țările partenere eligibile și reflectă obiectivele, prioritățile și principiile UE în materie de acțiune externă:

  • să sporească atractivitatea învățământului superior din Europa și să sprijine instituțiile europene de învățământ superior pentru a putea concura pe piața învățământului superior la nivel mondial;
  • să susțină prioritățile identificate în „Noul consens european privind dezvoltarea” și în comunicatul „Învățământul superior european în lume”;
  • să sprijine internaționalizarea, atractivitatea, calitatea, echitatea accesului și modernizarea instituțiilor de învățământ superior din afara Europei, în vederea promovării dezvoltării țărilor partenere;
  • să promoveze obiectivele și principiile de dezvoltare și de politică externă, inclusiv răspunderea la nivel național, coeziunea socială, echitatea, echilibrul geografic corespunzător și diversitatea.

Mulțumim Universității Transilvania din Brașov pentru parteneriat durabil și eficient, care facilitează aplicarea și implementarea proiectelor din cadrul programului Erasmus+, inclusiv a proiectelor de mobilitate.

Mai multe detalii găsiți aici

Distribuie acest articol