Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XV-a

În data de 23 aprilie 2019, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, și-a desfășurat lucrările Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XV-a. Circa 180 de studenţi de la ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de masterat, din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și din instituții de învățământ superior din țară și străinătate au participat cu comunicări în 17 ateliere.

Deschiderea solemnă a lucrărilor Colocviului Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XV-a a avut loc în Sala polivalentă a USARB.  Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale a deschis sesiunea plenară.  Cu alocuţiuni de deschidere au venit:

 • Natalia GAȘIȚOI, dr., univ., Rector
 • Victor GRIGOR, Preşedintele Autoguvernanței studenţești USARB
 • Veronica GUȘAN, Directorul Centrului Științific ASUSARB

Comunicările în plen au fost susținute de:

 • ​​Oleg POGÎLĂ, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului, anul III, Licență, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Logistica contemporană în transport auto, coord. șt. – dr. hab., prof. univ. Pavel TOPALA;
 • Victoria TINCOVAN, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Dimensiunea psihologică a elementelor limbajului muzical , şt. – dr. hab., prof. univ. Ion GAGIM.

Ulterior, sesiunile de comunicări științifice au avut loc în cadrul atelierelor, după cum urmează:

Facultatea de Litere:

 • Filologie română și romanică. Moderatori: Lilia Răciula, Vitalia Digolea;
 • Știință literară și didactica literaturii. Moderatori: Maria Abramciuc, Beatrice Colibă;
 • Filologie rusă. Moderatori: Vladimir Brajuc, Pavel Polisciuc;
 • Filologie engleză. Moderatori: Victoria Mascaliuc, Cristina Ghinda;
 • Filologie germană și spaniolă. Moderatori: Oxana Chira, Iana Doțiuc.

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului:

 • Matematică și Tehnologii informaționale. Moderatori: Ina Ciobanu, Valeria Crudu;
 • Științe fizice și inginerești. Moderatori: Alexandru Ojegov, Oleg Pogîlă;
 • Ştiinţe economice. Moderatori: Veronica Garbuz, Natalia Kulebanova;
 • Finanțe și activitatea bancară. Moderatori: Corina Nichitcin, Iulia Macariuc;
 • Științe ale naturii. Moderatori: Vasilii Șaragov, Ana Iordachi.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte:

 • Psihologie I. Moderatori: Luminița Secrieru, Cristina Cozmac;
 • Psihologie II. Moderatori: Silvia Briceag, Cristina Prepeliță;
 • Ştiinţe ale educaţiei I. Moderatori: Tatiana Șova, Elena Lupușor;
 • Ştiinţe ale educaţiei II. Moderatori: Moderatori: Ludmila Cotos, Olga Muduc;
 • Arte și Educație artistică. Moderatori: Marina Cosumov, Pavel Bahrin.

Facultatea de Drept și Științe Sociale:

 • Științe juridice I. Moderatori: Valentin Cazacu, Elena Gorobeț
 • Științe juridice II. Moderatori: Ina Odinokaia, Cătălin Lupașcu

Studenții-moderatori au prezentat totalurile lucrului în ateliere în cadrul ședinței de totalizare a Conferinței.

Intermezzo muzical „Brize muzicale” a fost coordonat de doamna dr., conf. univ. Lilia GRANEŢKAIA

Comitetul organizatoric:

Preşedinte al Comitetului de organizare:

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale

Membri:

 • Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință;
 • Mircea PETIC, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;
 • Diana IGNATENCO, dr., lect. univ., Facultatea de Litere;
 • Luminița SECRIERU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Valentin CAZACU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Comitetul științific:

Preşedinte al Comitetului științific: Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector

Membri:

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale;
 • Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;
 • Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Programul conferinței poate fi accesat aici

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

Distribuie acest articol